Reklamacje i zwroty 

Zwrot zamówionego towaru


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Milli Bag  oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Milli Bag  na Stronie Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem wiadomości mail na adres: kontakt@millibag.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Milli Bag ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Milli Bag może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Milli Bag, Milli Bag nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Milli Bag lub przekazać go osobie upoważnionej przez Milli Bag do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ul. Brzezina 20, 32-061 Rybna.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez Milli Bag, Milli Bag nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
11. Zwrotowi nie podlegają produkty zakupione w sklepie www.millibag.com, które zostały wykonane na indywidualne zamówienie klienta lub/i spersonalizowane.

12. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równy cenie towaru wraz z wcześniej doliczonym kosztem przesyłki, która zostanie przesłana na numer rachunku bankowego podanego przez Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. 

 

VIII
Wymiana zamówionego towaru

 


1. Nie ma możliwości wymiany towaru, który został wykonany na specjalne zamówienie lub / i spersonalizowany
2. Klient ma możliwość wymiany zakupionego Produktu na inny Produkt dostępny w sklepie internetowym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane na adres poczty elektronicznej kontakt@millibag.pl lub na adres: ul. Brzezina 20, 32-061 Rybna. Wyjątek stanowi zakup produktów spersonalizowaych, uszytych na specjalne zamówienie Klienta - w tym przypadku nie przysługuje klientowi prawo do jego wymiany.
3. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W przypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastapić wymiana, odpowiednio Klient będzie zobowiązany do dopłaty różnicy lub Sprzedający do jej zwrotu.
4. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: ul. Brzezina 20, 32-061 Rybna.
5. Koszt odesłania wymienianego produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego produktu do Klienta ponosi Sprzedawca.
6. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

 

IX
Gwarancje i reklamacje zamówionego towaru

 


1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte 12 miesięczną gwarancją .
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia, odbarwienia itp.), uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem. Wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki i niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. Elementy ozdobne jak zamki, suwaki, klamry, przekrętki, karabińczyki, łańcuszki i wszystkie inne okucia kaletnicze.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji drogą którą wskaże w oświadczeniu reklamacyjnym.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
7. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep nie pokrywa kosztów według danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient.

 

 

Formularz zwrotu

Formularz reklamacja

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl